شرکت نوین رویا پلیمر شهریار تغییر روشها و عادات زندگی در جهان امروز بی تردید باعث به وجود آمدن نیاز های جدید در زندگی انسانها شده است . تغییر فرهنگ خرید و مصرف همچنین تبدیل عادات تغذیه ای از روشهای سنتی به روشهای امروزی جدا از مزایا یا معایب آن ، باعث نیاز روز افزون به ابداع روشهای جدید بسته بندی و عرﺿﮥ کالاها و خدمات شده است.
شرکت نوین رویا پلیمر شهریار، در سال ۱۳۷۷ در محل فعلی شروع به فعالیت کرد.این شرکت با استفاده از دانش و تخصص زبده ترین افراد به سرعت پیشرفت نموده و در حال حاضر با استفاده از ماشین آلات جدید و بهترین مواد اولیه، تحت نظارت شبکه بهداشتی وزارت بهداشت و...